Энхбаярын Батшугар (Эдийн засагч, санхүүч)
- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны гишүүн
- Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны гишүүн
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
139Хоцорсон минут
Намтар
Өгсөн санал
Санаачилсан ажилласан хууль
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
Улс төрийн үзэл баримтлал
Сонгуулийн түүх
Төгссөн сургууль, мэргэжил
2004
АНУ-д дунд боловсрол эзэмшсэн
2008
АНУ-ын Бентлигийн их сургууль, эдийн засагч , санхүүч
Ажлын туршлага
2008-2011
JPMorgan хөрөнгө оруулалтын банкир
2011-2012
МАХН-ын гадаад харилцаа хариуцсан нарийн бичгийн дарга
2012-2016
Монгол банкны Дэд ерөнхийлөгч
2016-2021
Медиахолдинг ХХК-ийн ТУЗ-ын гишүүн
2021.10.21
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Шагнал, цол
Ажлын албаны мэдээлэл
Байхгүй