Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2021-06-11)
2021-06-11 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2021-06-11 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй