Шатарбалын Раднаасэд (Эрх зүйч)
- Төсвийн байнгын хорооны гишүүн
- Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны гишүүн
- Хууль зүйн байнгын хорооны гишүүн
80.6%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
410Хоцорсон минут
Намтар
Өгсөн санал
Санаачилсан ажилласан хууль
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
Улс төрийн үзэл баримтлал
Сонгуулийн түүх
Төгссөн сургууль, мэргэжил
Нийслэлийн 10 жилийн 40-р дунд сургууль
МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч
Ажлын туршлага
1998-2000
Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн удирдлага, нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
2000-2007
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Хуулийн хэлтэст шинжээч, референт
2007-2009
Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга
2009 онд
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хуулийн бодлогын зөвлөх
2010-2011
Монгол Ардын Намын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын хуулийн бодлогын зөвлөх
2011-2012
Монгол Ардын Намын Намын байгуулалтын хэлтсийн дарга
2012-2014
Монгол Ардын Намын Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газрын дарга
2014-2015
Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын Намын бүлгийн ажлын албаны дарга
2015-2016
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга
2016-2019
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
2016-2020
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Шагнал, цол
2009
Алтан гадас одон
Ажлын албаны мэдээлэл
Байхгүй