Баагаагийн Баттөмөр (Инженер механик)
- Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны дарга
- Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүн
- Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүн
80%Ирсэн
20%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
61Хоцорсон минут
Намтар
Өгсөн санал
Санаачилсан ажилласан хууль
Ашиг сонирхлын зөрчил
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
Улс төрийн үзэл баримтлал
Сонгуулийн түүх
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1979
Хөдөө аж ахуйн их сургууль, инженер механик
1991
ОХУ Москва хот нийгэм-улс төрийн дээд сургууль, эдийн засагч улс төр судлаач
2001
Монгол улсын их сургууль. Хууль зүйн дээд сургууль. Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн
2003
Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.d)
2008
Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.d)
Ажлын туршлага
1980-1986
Ой модны аж үйлдвэрийн яаманд мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга
1986-1989
Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэлтсийн дарга
2000-2008
Улсын Гаалийн ерөнхий газар дэд дарга, дарга
2011-2013
Монголын үндэсний татварын ерөнхий газар дарга
2016-2020
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга
Шагнал, цол
2001
Алтан гадас одон
Ажлын албаны мэдээлэл
Байхгүй