Чуулганы ирц

УИХ-ын чуулганы ирцийг жил бүрийн хавар болон намрын чуулган тус бүрээр харуулж байна. Ингэхдээ чуулганы хуралдаан бүрийн ирц, хоцорсон хугацааны нийлбэр дүнг оруулж тооцсон. 

Ирцийн мэдээллийг бүртгэхдээ Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн дагуу Улсын Их Хурлын албан ёсны цахим хуудаст байршуулсан чуулганы хуралдааны тэмдэглэлийг эх сурвалж болгон ашиглалаа. 

Тэмдэглэлд бүртгэгдсэн ирц бүрийн дүнг нэгтгэж нийлбэрээр тооцсон. Үүнд үдээс өмнөх болон үдээс хойших чуулганы ирцийн бүртгэлийг тус бүр оруулж тооцсон болно.

100%Ирсэн
0%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
100%Ирсэн
0%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
100%Ирсэн
0%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
296Хоцорсон минут
96.8%Ирсэн
3.2%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
96.8%Ирсэн
3.2%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
689Хоцорсон минут
93.5%Ирсэн
3.2%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
222Хоцорсон минут
93.5%Ирсэн
6.5%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
90.7%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
90.3%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
90.3%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
90.3%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
90.3%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
103Хоцорсон минут
90.3%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
148Хоцорсон минут
90.3%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
305Хоцорсон минут
90.3%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
381Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
0Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
153Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
359Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
43Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
205Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
325Хоцорсон минут
87.1%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
381Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
70Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
124Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
133Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
154Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
311Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
399Хоцорсон минут
83.9%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
68Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
301Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
410Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
733Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
178Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
25Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
26Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
413Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
709Хоцорсон минут
77.4%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
9.7%Тасалсан
254Хоцорсон минут
77.4%Ирсэн
12.9%Чөлөөтэй
9.7%Тасалсан
533Хоцорсон минут
77.4%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
0Хоцорсон минут
77.4%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
39Хоцорсон минут
77.4%Ирсэн
22.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
23Хоцорсон минут
77.4%Ирсэн
22.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
42Хоцорсон минут
77.4%Ирсэн
22.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
576Хоцорсон минут
74.2%Ирсэн
9.7%Чөлөөтэй
16.1%Тасалсан
645Хоцорсон минут
74.2%Ирсэн
22.6%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
0Хоцорсон минут
74.2%Ирсэн
22.6%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
1010Хоцорсон минут
71%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
12.9%Тасалсан
805Хоцорсон минут
71%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
9.7%Тасалсан
219Хоцорсон минут
71%Ирсэн
22.6%Чөлөөтэй
6.5%Тасалсан
25Хоцорсон минут
71%Ирсэн
25.8%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
198Хоцорсон минут
71%Ирсэн
25.8%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
7Хоцорсон минут
71%Ирсэн
25.8%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
948Хоцорсон минут
71%Ирсэн
29%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
129Хоцорсон минут
71%Ирсэн
29%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
83Хоцорсон минут
67.7%Ирсэн
16.1%Чөлөөтэй
16.1%Тасалсан
2032Хоцорсон минут
67.7%Ирсэн
22.6%Чөлөөтэй
9.7%Тасалсан
59Хоцорсон минут
67.7%Ирсэн
32.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
51Хоцорсон минут
64.5%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
16.1%Тасалсан
446Хоцорсон минут
61.3%Ирсэн
38.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
18Хоцорсон минут
61.3%Ирсэн
38.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
85Хоцорсон минут
54.8%Ирсэн
45.2%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
48Хоцорсон минут
51.6%Ирсэн
41.9%Чөлөөтэй
6.5%Тасалсан
222Хоцорсон минут
51.6%Ирсэн
45.2%Чөлөөтэй
3.2%Тасалсан
388Хоцорсон минут
51.6%Ирсэн
48.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
51.6%Ирсэн
48.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
40Хоцорсон минут
45.2%Ирсэн
48.4%Чөлөөтэй
6.5%Тасалсан
31Хоцорсон минут
25.8%Ирсэн
74.2%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
21Хоцорсон минут