Чуулганы ирц

УИХ-ын чуулганы ирцийг жил бүрийн хавар болон намрын чуулган тус бүрээр харуулж байна. Ингэхдээ чуулганы хуралдаан бүрийн ирц, хоцорсон хугацааны нийлбэр дүнг оруулж тооцсон. 

Ирцийн мэдээллийг бүртгэхдээ Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн дагуу Улсын Их Хурлын албан ёсны цахим хуудаст байршуулсан чуулганы хуралдааны тэмдэглэлийг эх сурвалж болгон ашиглалаа. 

Тэмдэглэлд бүртгэгдсэн ирц бүрийн дүнг нэгтгэж нийлбэрээр тооцсон. Үүнд үдээс өмнөх болон үдээс хойших чуулганы ирцийн бүртгэлийг тус бүр оруулж тооцсон болно.

100%Ирсэн
0%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
100%Ирсэн
0%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
100%Ирсэн
0%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
612Хоцорсон минут
100%Ирсэн
0%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
90Хоцорсон минут
94.4%Ирсэн
5.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
94.4%Ирсэн
5.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
133Хоцорсон минут
94.4%Ирсэн
5.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
314Хоцорсон минут
94.4%Ирсэн
5.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
926Хоцорсон минут
91.7%Ирсэн
2.7%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
1285Хоцорсон минут
91.7%Ирсэн
8.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
128Хоцорсон минут
91.7%Ирсэн
8.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
29Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
5.6%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
895Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
10Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
139Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
20Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
417Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
5Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
512Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
60Хоцорсон минут
88.9%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
7Хоцорсон минут
86.1%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
86.1%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
86.1%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
119Хоцорсон минут
86.1%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
137Хоцорсон минут
86.1%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
5Хоцорсон минут
86.1%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
6Хоцорсон минут
83.3%Ирсэн
8.3%Чөлөөтэй
8.3%Тасалсан
69Хоцорсон минут
83.3%Ирсэн
11.1%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
10Хоцорсон минут
83.3%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
51Хоцорсон минут
83.3%Ирсэн
16.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
175Хоцорсон минут
83.3%Ирсэн
16.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
640Хоцорсон минут
83.3%Ирсэн
16.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
80Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
16.7%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
516Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
113Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
291Хоцорсон минут
80.6%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
42Хоцорсон минут
77.8%Ирсэн
16.7%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
317Хоцорсон минут
77.8%Ирсэн
16.7%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
98Хоцорсон минут
77.8%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
351Хоцорсон минут
77.8%Ирсэн
22.2%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
75%Ирсэн
8.3%Чөлөөтэй
16.7%Тасалсан
477Хоцорсон минут
75%Ирсэн
13.9%Чөлөөтэй
11.1%Тасалсан
98Хоцорсон минут
75%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
2122Хоцорсон минут
75%Ирсэн
22.2%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
191Хоцорсон минут
75%Ирсэн
22.2%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
272Хоцорсон минут
75%Ирсэн
25%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
75%Ирсэн
25%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
201Хоцорсон минут
75%Ирсэн
25%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
536Хоцорсон минут
72.2%Ирсэн
19.4%Чөлөөтэй
8.3%Тасалсан
16Хоцорсон минут
72.2%Ирсэн
25%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
84Хоцорсон минут
72.2%Ирсэн
27.8%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
43Хоцорсон минут
69.4%Ирсэн
25%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
51Хоцорсон минут
69.4%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
197Хоцорсон минут
69.4%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
443Хоцорсон минут
69.4%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
65Хоцорсон минут
66.7%Ирсэн
22.2%Чөлөөтэй
11.1%Тасалсан
556Хоцорсон минут
66.7%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
465Хоцорсон минут
66.7%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
94Хоцорсон минут
66.7%Ирсэн
33.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
14Хоцорсон минут
66.7%Ирсэн
33.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
309Хоцорсон минут
66.7%Ирсэн
33.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
42Хоцорсон минут
66.7%Ирсэн
33.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
44Хоцорсон минут
63.9%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
24Хоцорсон минут
63.9%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
8Хоцорсон минут
63.9%Ирсэн
33.3%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
284Хоцорсон минут
63.9%Ирсэн
36.1%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
144Хоцорсон минут
61.1%Ирсэн
30.6%Чөлөөтэй
8.3%Тасалсан
271Хоцорсон минут
61.1%Ирсэн
36.1%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
309Хоцорсон минут
61.1%Ирсэн
38.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
63Хоцорсон минут
58.3%Ирсэн
25%Чөлөөтэй
16.7%Тасалсан
735Хоцорсон минут
55.6%Ирсэн
41.7%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
20Хоцорсон минут
55.6%Ирсэн
41.7%Чөлөөтэй
2.8%Тасалсан
207Хоцорсон минут
52.8%Ирсэн
41.7%Чөлөөтэй
5.6%Тасалсан
11Хоцорсон минут
16.7%Ирсэн
83.3%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут
11.1%Ирсэн
88.9%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
0Хоцорсон минут