Наянтайн Ганибал (Хэрэглээний математикч)
- Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны гишүүн
- Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны гишүүн
- Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүн
85.7%Ирсэн
11.4%Чөлөөтэй
2.9%Тасалсан
153Хоцорсон минут
Намтар
Өгсөн санал
Санаачилсан ажилласан хууль
Ашиг сонирхлын зөрчил
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
Улс төрийн үзэл баримтлал
Сонгуулийн түүх
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1992
Сүхбаатар аймгийн 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль
1997
Улаанбаатарын Их сургууль, хэрэглээний математикч
2001
ШУТИС, программ хангамж, магистр
Ажлын туршлага
2000-2002
ШУТИС-ийн Сүхбаатар аймаг дахь Технологийн сургууль, математикийн багш, компьютерийн ухааны секторын эрхлэгч
2009-20012
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын зөвлөх
2012-2015
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-ын дарга
2016
Зам тээврийн хөгжлийн яамны ТЗУХЭЗГ-ын дарга
2016-2019
Ардчилсан Намын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, намын байгуулалтын газрын дарга
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Шагнал, цол
2017
Алтан гадас одон
Ажлын албаны мэдээлэл
Байхгүй