Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2022-06-03)
/Хууль нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2022-06-03 баталсан
2022-05-10 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших