Зөвшөөрлийн тухай хууль (2022-06-17)
2022-06-17 баталсан
Санаачлагч: УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт нарын 22 гишүүн 2019.03.29-ний өдөр, Засгийн газар 2019.04.30-ны өдөр тус тус өргөн мэдүүлсэн
Хууль унших