Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2022-06-28)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2022-06-28 баталсан
2022-05-04 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших