Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-11-06)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй