Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-05-04)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-05-04 баталсан
2023-01-18 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших