Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (2023-07-07)
/Шинэчилсэн найруулга/
2023-07-07 баталсан
2023-04-14 өргөн барьсан
Санаачлагч: Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Хууль унших