Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-06-16)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах/
2023-06-16 баталсан
2023-04-05 өргөн барьсан
УИХ-ын гишүүн Н.Энхболд, Т.Доржханд, Л.Мөнхбаатар, С.Одонтуяа, Д.Тогтохсүрэн, О.Цогтгэрэл
Хуулийг энгийнээр
Сонгуулийн тухай хуулийн онцлох зохицуулалт
2023-12-10