Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай (2021-05-13)
/Бие даасан хууль/
2021-05-13 баталсан
2021-04-29 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших