Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2021-06-11)
/Хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль/
2021-06-11 баталсан
2021-05-13 өргөн барьсан
Санаачлагч:Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Энхтүвшин нарын 5 гишүүн
Хууль унших