Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай (2020-11-13)
2020-11-13 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-13 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй