Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-04)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй