Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-04)
2020-12-04 баталсан
Санал хураалтын дүн
мэдээлэл оруулаагүй байна