МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ (2020-12-24)
2020-12-24 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-24 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 68 гишүүн санал хураалтад оролцож 52 гишүүн дэмжиж, 16 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй