Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай (2020-12-24)
2020-12-24 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-24 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй