Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-24)
2020-12-24 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-24 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 51 гишүүн дэмжиж, 18 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй