Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн дарга, гишүүний цалингийн хэмжээг тогтоох тухай УИХ-ын тогтоол (2023-12-28)
Тогтоол унших