Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай (2020-12-31)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй