Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-31)
/Хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль/
2020-12-31 баталсан
2020-12-01 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших