МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ (2024-05-16)
/шинэчилсэн найруулга/
2024-05-16 баталсан
2024-04-05 өргөн барьсан
УИХ-ын гишүүн Н.Энхболд
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл