МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНЫ ХУРАЛДААНЫ ДЭГИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ (2024-05-16)
2024-05-16 баталсан
2024-04-05 өргөн барьсан
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл