Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл (2024-04-19)
/анхдагч хууль/
2024-04-19 баталсан
2024-04-10 өргөн барьсан
Засгийн газар
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл