Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-31)
2020-12-31 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-31 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 60 гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй