Кино урлагийг дэмжих тухай хууль (2021-07-02)
2021-07-02 баталсан
2019-04-16 өргөн барьсан
Хууль унших