Кино урлагийг дэмжих тухай хууль (2021-07-02)
2021-07-02 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2021-07-02 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Оролцоогүй
Тодорхойгүй