Таримал ургамлын үр, сортын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ (2021-10-29)
2021-10-29 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2021-10-29 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.