Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай /Ерөнхийлөгч хориг тавьж, УИХ хүлээн авснаар хүчингүй болсон/ (2023-01-20)
/Бие даасан хууль/
2023-01-20 баталсан
2023-01-18 өргөн барьсан
Санаачлагч Монгол Улсын Засгийн Газар; Хуулийн төслийн УИХ-аар хэлэлцүүлэх ажлын хэсгийн гишүүд:Ж.Эрхэмбаатар- Цахим хөгжил, харилцаа холбооны дэд сайд, С.Тэнгис- Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын зөвлөх, Х.Сүрэнхорол- Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, Ж.Хунан- Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, Г.Нарантуяа- Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн, С.Хүдэрчулуун- Тагнуулын Ерөнхий Газрын дэд дарга, Д.Ганзориг- Тагнуулын Ерөнхий Газрын Мэдээллийн аюулгүй байдлын газрын хэлтсийн дарга
Хэлэлцсэн хуваарь