Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль (2020-11-13)
2020-11-13 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-13 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 68 гишүүн санал хураалтад оролцож 59 гишүүн дэмжиж, 9 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй