Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай (2022-11-04)
/Бие даасан хууль/
2022-11-04 баталсан
2021-01-08 өргөн барьсан
Өргөн барьсан: Засгийн газар, Ажлын хэсгийн ахлагч Д.Цогтбаатар, АХ-ийн гишүүд Ж.Чинбүрэн нар
Хууль унших