Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-12-16)
/Хуульд нэмэл, өөрчлөлт оруулах тухай/
2022-12-16 баталсан
2022-12-14 өргөн барьсан
Санаачилсан: Засгийн газар
Хууль унших