Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай (2022-12-23)
/Бие даасан хууль/
2022-12-23 баталсан
2022-01-05 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар, Ажлын хэсэг: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын зөвлөх Р.Очбадрах, Монголын экспортлогчдын холбооны ерөнхийлөгч, техникийн ухааны доктор Д.Галсандорж, Эдийн засагч Т.Тэлмэн, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга Д.Лхамжав, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Жадамба
Хууль унших