Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2022-2023 төсвийн төсөөллийн тухай (2020-11-13)
2020-11-13 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-13 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 59 гишүүн дэмжиж, 10 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй