Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-01-06)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-01-06 баталсан
2022-11-12 өргөн барьсан
Хууль унших