Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-01-20)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-01-20 баталсан
2023-01-09 өргөн барьсан
Санаачилсан: Засгийн газар
Хууль унших