Дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-01-20)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-01-20 баталсан
2022-11-30 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших