Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-01-20)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-01-20 баталсан
2022-09-29 өргөн барьсан
Санаачилсан: Засгийн газар
Хууль унших