Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай (2023-01-20)
/Бие даасан хууль/
2023-01-20 баталсан
2016-12-28 өргөн барьсан
Санаачилсан: Б.Жавхлан нарын 18 гишүүн
Хууль унших