Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (2021-07-07)
2021-07-07 баталсан
2021-06-25 өргөн барьсан
Хууль унших