Лхагвагийн Мөнхбаатар (Эрх зүйч)
- Төсвийн байнгын хорооны гишүүн
- Хууль зүйн байнгын хорооны гишүүн
74.3%Ирсэн
25.7%Чөлөөтэй
0%Тасалсан
56Хоцорсон минут
Намтар
Өгсөн санал
Санаачилсан ажилласан хууль
Ашиг сонирхлын зөрчил
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
Улс төрийн үзэл баримтлал
Сонгуулийн түүх
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1995
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 10 жилийн сургууль
1999
Монгол Улсын их сургууль Хууль зүйн дээд сургууль, эрх зүйч, бакалавр
2008
Отгонтэнгэр их сургууль, хууль зүйн ухааны магистр
2012 оноос
Монгол улсын их сургуулийн Төгсөлтийн дараахь сургууль, Хууль зүйн ухааны докторант
Ажлын туршлага
1999-2000
Монгол улсын их сургуулийн Төгсөлтийн дараахь сургууль, Хууль зүйн ухааны докторант
2000-2006
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн
2006-2008
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга
2008-2009
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн дарга, улсын ерөнхий байцаагч
2009-2011
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, улсын ерөнхий бүртгэгч
2012
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх
2013
Монгол Ардын Намын даргын зөвлөх
2014-2016
“Хөвсгөл хөгжил” сангийн тэргүүн
2016-2020
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2022-2023
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
2023 оноос
УИХ-ын дэд дарга
Шагнал, цол
2009
Цэргийн хүндэт медаль
2011
Цэргийн гавьяаны одон
Ажлын албаны мэдээлэл
Байхгүй