2020 оны УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцэн, батлагдсан хуулиуд
2021-05-28

2020 оны УИХ-ын намрын чуулганаар гишүүдийн хэлэлцэн, баталсан хуулиудын жагсаалтыг хүргэж байна.

10/29/2020

 1. Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр /КОВИД-19 цар тахлын эсрэг шуурхай хариу арга хэмжээ авах хөтөлбөр/-ийг соёрхон батлах тухай
 2. Монгол Улсын Засгийн газар, Европын Холбоо хоорондын “Европын хөгжлийн сан болон Европын Холбооны нэгдсэн төсвөөс санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх Монгол Улсын татварын болон гаалийн зохицуулалтын тухай ерөнхий хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай
 3. Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулах “Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

11/6/2020

 1. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 2. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

11/13/2020

 1. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай
 2. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай
 3. Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай
 4. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 5. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 6. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай
 7. Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай
 8. Малын тоо толгойн албан татварын тухай
 9. Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 10. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай
 11. Малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 12. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

12/3/2020

 1. Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын “КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яаралтай тусламжийн зээл”-ийн Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

12/4/2020

 1. Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
 2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
 3. Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 4. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

12/17/2020

 1. Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /Соёрхон батлах/
 2. Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /Соёрхон батлах/
 3. Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн дархан эрх болон эрх ямбын тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /Соёрхон батлах/

12/24/2020

 1. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай
 3. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай /Шинэчилсэн Найруулга/
 4. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
 5. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
 6. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 7. Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

12/25/2020

 1. Татварын алданги, торгуулиас чөлөөлөх тухай
 2. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

12/31/2020

 1. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай
 2. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
 3. Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 4. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 5. Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 6. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 7. Иргэний нисэхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
 8. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
 9. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 10. Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 11. Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 12. Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
 13. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
 14. Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
 15. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
 16. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 17. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Сэтгэгдэл