Factcheck цэс нэмэгдлээ
2021-12-07

www.UIH.mn-д талбарт Улсын их хурлын гишүүд болон УИХ-ын тамгын газраас гаргаж буй мэдээ мэдээлэлд Factcheck  хийх цэс нээгдлээ.

Сэтгэгдэл