Гишүүдийн хууль батлахад өгсөн саналын мэдээллийг авахаар нийт 6 удаа хандсан ч ТАТГАЛЗАВ
2023-04-20

              Улсын Их Хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулж, нээлттэй ил тод байдлыг хангуулах, иргэдийн мэдэх эрхийг хангах зорилгоор Улсын Их Хурал (УИХ)-ын гишүүн тус бүрийн хуулийг эцэслэн батлах санал хураалтад өгсөн саналыг Uih.mn цахим талбарт бүртгэн нээлттэй байрлуулдаг. Гэвч хууль эцэслэн батлах санал хураалтын дүн буюу хууль батлахад УИХ-ын гишүүд ямар санал өгсөн талаарх мэдээлэл нээлттэй бус байна.

Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв НҮТББ нь Uih.mn талбарыг хөгжүүлсэн хоёр жилийн хугацаанд УИХ-ын Тамгын газраас уг мэдээллийг авахаар нийт дөрвөн удаагийн хүсэлтхоёр удаагийн гомдол гаргасан ч уг мэдээллийг авч чадаагүй. Албан бичгүүдийг хавсаргав.

Албан бичиг-1