Хайх
Сонсголын төрөл:
Ангилал:
Нийтлэгдсэн он:
Хөгжлийн банканд хийсэн хяналт шалгалтын талаарх шинжээчийн дүгнэлт
2023-02-06

           Хөгжлийн банкны асуудлаарх УИХ-ын хянан шалгах түр хорооноос нотлох баримтыг шинжлэн судлах хоёр дахь сонсголыг 2023 оны хоёрдугаар сарын 6-8 зохион байгуулав. Сонсголын эхний өдөр Хөгжлийн банканд өмнө нь ямар байгууллагууд хяналт шалгалт хийж, ямар тайлан, дүгнэлт гаргасан, түүнийг хэрэгжүүлсэн, эсэхийг хэлэлцсэн юм. Энэ талаарх шинжээчийн дүгнэлтийг хүргэж байна.