Хишгээгийн Нямбаатар (Эрх зүйч)
Ирц оруулаагүй байна.
Намтар
Өгсөн санал
Санаачилсан ажилласан хууль
Ашиг сонирхлын зөрчил
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
Улс төрийн үзэл баримтлал
Сонгуулийн түүх
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1996
48 дугаар дунд сургууль
2000
Орхон их сургууль, эрх зүйч /Бакалавр/
2002
Орхон их сургууль, Боловсрол судлалын магистр
2008
Цагдаагийн академи, /Хууль сахиулахын Их сургууль/ Хууль зүйн ухааны магистр
Ажлын туршлага
2000-2007
Орхон их сургуульд багш
2005-2009
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч
2009
Сонгинохайрхан дүүргийн хуулийн зөвлөх
2009-2012
Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга
2012-2016
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлын дарга
2016-2020
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2019-2020
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлын дарга
2020-2023
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020-2023
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
Шагнал, цол
2011
Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль
2011
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
Ажлын албаны мэдээлэл
Байхгүй