Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай (2021-12-24)
/Шинэчилсэн найруулга/
2021-12-24 баталсан
2020-04-07 өргөн барьсан
Ажлын хэсгийн ахлагч: М.Оюунчимэг, Гишүүд: Б.Баярсайхан, Ц.Сандаг-Очир, Ц.Туваан, С.Чинзориг
Хууль унших