Онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол (2023-04-21)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
2023-04-18
Санаачлагч: Засгийн газар
Тогтоол унших