Онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол (2023-04-21)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
2023-04-21 баталсан
2023-04-18 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших