Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-11-06)
2020-11-06 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-06 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 50 гишүүн санал хураалтад оролцож 33 гишүүн дэмжиж, 17 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй